АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ



Авторско Право. IT право. Медийно право.

Регистрация на търговски марки, патенти, лицензи, ноу - хау;
Защита на авторското право и сходните с него права;
Консултации по сключени онлайн договори, спорове с доставчици на онлайн услуги, в т.ч. чрез търговска дейност в Интернет.
Представителство при спорове по отношение на Интернет домейни – по съдебен, арбитражен ред, при специални регистърни и спорни производства при регистратори на домейн адреси;
Изготвяне на договори с предмет права върху домейн;
Представителство при спорове при използване и нарушаване на IT права;
Консултации по договори, сключени по електронен път или чрез онлайн платформи, както и изготвяне на клаузи за изключване отговорността на доставчици на услуги и др.

Сфери на правото