АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯРисковете на онлайн-пазаруването
Рисковете на онлайн-пазаруването

Здравейте ! Онлайн магазините, установени на територията на ЕС, нямат право да отказват продажби на клиенти от друга държава – членка. Забраната в ЕС важи единствено за стоки. Законът, който Ви защитава на територията на България, е Законът за защита на потребителите. Изискванията на ЗЗП не се прилагат спрямо следните услуги: дистанционни продажби в сферата на здравните услуги, хазартни дейности и игри на късмета, лотарии и транзакции по залагане, финансови услуги, свързани с банкова дейност, кредитиране, застраховане, пенсионно осигуряване, туристически пътувания с обща цена, строеж на нови сгради, доставки на храни, напитки и др.
Пазарувайки с Вашата кредитна или дебитна карта, може да бъдете сигурни, че номерата на кредитните карти са лични данни и като такива са защитени от законодателството. Желателно е да проверявате страницата, на която въвеждате номера, т.е. дали адресът на уеб страницата започва с https:// вместо със стандартното http:// – това показва, че комуникацията Ви в Интернет е кодирана. Преди закупуването на стоките уеб страницата трябва да изиска от потребителя да потвърди, че разбира, че поръчката е срещу заплащане. Смята се, че това изискване е изпълнено, ако на бутона за поръчка е изписано "поръчка със задължение за плащане" или има подобно послание като "купи сега", "плати сега" или "потвърждаване на покупката". Ако уеб страницата за онлайн поръчки не отговаря на тези изисквания, потребителите не са обвързани от поръчката. Препоръчваме на потребителите на онлайн услуги да се убедят преди да направят поръчката дали онлайн търговецът е посочил валидни телефонни номера и пощенски адрес за кореспонденция при евентуално връщане на стоката. Комисията за защита на личните данни сертифицира Администраторите на лични данни и извършва проверки по повод на тяхната дейност. КЗЛД е и държавният орган, към който трябва да се обърнете, ако имате основателни подозрения, свързани с обработването на Вашите данни от конкретен администратор. Бихте могъл да го направите с жалба. Ако жалбата е подадена по електронен път, тя се подписва с електронен подпис. Анонимни жалби не се разглеждат от КЗЛД. Друг орган за защита на личните Ви данни е Европейският потребителски център. С приемането ни като страна – членка на ЕС, държавата ни отговаря на европейските и националните изисквания, предвидени в конвенции, регламенти, директиви, закони и други нормативни актове. В случай на измама при онлайн пазаруване уведомявате незабавно Вашата банка. Имате право да оспорите сумата на извършената от Вас транзакция. Трябва да попълните формуляр, чието съдържание е оформено по различен начин от различните банки. Във формуляра задължително се посочва информация за оспорваната транзакция, причината за оспорването на транзакцията и, по възможност, се прилагат и други документи във тази връзка.