Блог

Тенденции в нагласата на работодателите да наемат хора с увреждания Виж повече...

Краткият път на съдебното производство в договорните отношения Виж повече...

Отношението на обществото към проблемите на хората с увреждания и тяхната готовност за интеграция чрез трудова заетост. Виж повече...

Проблемни съседи - БНТ1 - Интервю с Адв.Петя Стоевска