АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Заявете правна консултация

Lex Tecum Est
Правото е на Ваша страна!

Адвокат
Петя Стоевска

Предлага квалифицирана правна помощ на български и чуждестранни индивидуални и корпоративни клиенти.

Юридически
услуги

В съответствие с Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Конфиденциалност
   

Защитата на личните данни на клиентите е от първостепенно значение.

Сфери на правото

         Адвокат Петя Стоевска предлага на своите клиенти:
 
 •  Устни и писмени консултации във всички сфери на дейност на кантората;
 •   Процесуално представителство на всички съдебни инстанции;
 •  Правен анализ и правни становища по казуси, свързани с дейността на кантората;
 •   Посредничество при преговори, сделки, спорове;
 •  Изготвяне на документи за съдилища, адвокатски и нотариални кантори, ЧСИ, НОИ, НАП, Търговски регистър, Имотен регистър, Агенция по вписванията и др. административни институции;
 •  Снабдяване с документи от съдилища, нотариални кантори, ЧСИ, НОИ, НАП, Търговски регистър, Имотен регистър, Агенция по вписванията и др. административни институции;
 •  Подготовка на документацията, свързана с участие на фирми в тръжни процедури по обществени поръчки;
 •  Съдействие по имотни казуси, наемни отношения, проблеми, касаещи етажната собственост;
 •   Събиране на просрочени вземания;
 •   Съдействие за придобиване на българско гражданство от чужденци;
 •   GDPR - съгласно Регламент на EС 2016/ 679 за защита на личните данни;
 •   Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца; Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000;

Блог

15
2019 January

Oнлайн-пазаруването

Kакви рискове крие онлайн-пазаруването?

25
   2018    May

GDPR

Регламент на EС 2016/ 679 за защита на личните данни.

26
   2018    November

Подписът ми е фалшифициран?

Приложение на графична и графологична експертиза.